วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2550

สถานที่จัด Live Are You Ready? 2007


YOKOSUKA ART THEATRE
Official Site http://www.yokosuka-arts.or.jp/index.htmlAkita Kenmin Kaikan
This is the Official Site http://www.akisouko.com/ken_kai/index.html


Koriyama Cultural Center
This is the Official Site http://www.bunka-manabi.or.jp/kc-center/

ไม่มีความคิดเห็น: