วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550

What's In (Sep 2007) & L'Arc on TV Show


รูปอื่นๆ --> http://www.musicnet.co.jp/whatsin/article/070824_larcenciel2.html

L'Arc on TV

วันที่ 31.08.2007 「Music Station」&「Music Fighter」24:50~25:45
วันที่ 07.09.2007 「CDTV」24:55~25:45

----------------------------------------------------------------------------------