วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2551

VAMPS DVD TITLE 「VAMPS LIVE 2008」On sale 2009/2/4
Price 6,660 Yen 2 discs

http://www.vamprose.com/

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

http://brazil.mcneel.com/members/lopid.aspx lopid