วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

[PV] Kasabian - L.S.F. (2nd Version)


Kasabian - [PV] L.S.F. (2nd version)
Video: XVID 640x356 25.00fps [Stream 00]
Audio: MPEG Audio Layer 3 48000Hz stereo 224Kbps [Stream 01]

Link: http://www.hulashare.com/view.php?file=ffd82119ecd2be57a53c97a19b9aed13 (42.16 MB)

ไม่มีความคิดเห็น: