วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

[Live] Noel Gallagher & Gem (Oasis) - Le Cabaret Sauvage (Paris 28.11.2006)[DVD-Rip HQ]
[DVD-Rip] Noel Gallagher & Gem (Oasis) - Le Cabaret Sauvage (Paris 28.11.2006)

01 - (It's Good) To Be Free.avi
02 - Talk Tonight.avi
03 - Fade Away.avi
04 - Cast No Shadow.avi
05 - The Importance Of Being Idle.avi
06 - Listen Up.avi
07 - Half The World Away.avi
08 - Wonderwall.avi
09 - Whatever.avi
10 - Slide Away.avi
11 - Strawberry Fields Forever.avi
12 - Don't Look Back In Anger.avi
13 - Married With Children.avi


Live ตัวนี้เป็นช่วงโปรโมทอัลบั้ม Stop The Clocks คับเล่นที่ Paris ฝรั่งเศส โนลกับเก็มเล่นได้ท็อปฟอร์มจริงๆ ดูกี่ทีกี่ทีก็ไม่เบื่อครับ ส่วนตัวจะชอบมากกว่าตัวที่เล่นที่ Union Chapel กรุงลอนดอนอีก ส่วนไฟล์เป็นตัวที่ฉายทางช่อง Bs hi ของญี่ปุ่น ไม่ใช่ตัวที่ฉายทาง MSN คุณภาพจึงชัดกว่าตัวเดิมที่เคยปล่อยไป ผมริปเป็น AVI ขนาดไฟล์ประมาณ 30 MB ต่อเพลง แต่คุณภาพระดับดีวีดีครับ

DOWNLOAD HERE **For Member ThaimightSay Only**

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Hey,

When ever I surf on web I never forget to visit this website[url=http://www.weightrapidloss.com/lose-10-pounds-in-2-weeks-quick-weight-loss-tips].[/url]Lots of good information here real-laruku.blogspot.com. Let me tell you one thing guys, some time we really forget to pay attention towards our health. Let me present you with one fact here. Recent Research shows that nearly 60% of all U.S. grownups are either fat or weighty[url=http://www.weightrapidloss.com/lose-10-pounds-in-2-weeks-quick-weight-loss-tips].[/url] Hence if you're one of these citizens, you're not alone. In fact, most of us need to lose a few pounds once in a while to get sexy and perfect six pack abs. Now the question is how you are planning to have quick weight loss? [url=http://www.weightrapidloss.com/lose-10-pounds-in-2-weeks-quick-weight-loss-tips]Quick weight loss[/url] is really not as tough as you think. If you improve some of your daily diet habbits then, its like piece of cake to quickly lose weight.

About me: I am blogger of [url=http://www.weightrapidloss.com/lose-10-pounds-in-2-weeks-quick-weight-loss-tips]Quick weight loss tips[/url]. I am also health trainer who can help you lose weight quickly. If you do not want to go under painful training program than you may also try [url=http://www.weightrapidloss.com/acai-berry-for-quick-weight-loss]Acai Berry[/url] or [url=http://www.weightrapidloss.com/colon-cleanse-for-weight-loss]Colon Cleansing[/url] for effortless weight loss.