วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2551

Laruku & Hyde New SingleNow On Sale : Tour Theater of Kiss Live Photographs
2008.06.25 : SHINE [single]
2008.07.16 : NEXUS 4 [single]
2008.08.27 : Double A Side Single [NEXUS 4/SHINE]
2008.08.27 : Live DVD Tour 2007-2008 Theater of Kiss [2 Discs]

Coming Soon : L'Arc~en~Ciel photobook shooting in Paris
2011 xxxxx : Next Live >>see you there<<


ไม่แน่ใจว่าลาร์คจะหยุดเล่น live 3 ปีจิงตามที่เป็นข่าวหรือป่าว เล่นอีกทีปี 2011 ตอนวงมีอายุ 20ขวบ ใน 20 th L'Anniversarys ป่านนั้นไม่แก่กันหมดแล้วเหรอ เหมือนจะเล่นทิ้งทวนวงไงไม่รู้ T^T ในระหว่างนั้นแต่ละคนคงไปทำงานเดี่ยวของแต่ละคนกัน และอาจปล่อย Single มาบ้าง ไงต้องติดตามข่าวกันต่อไป
ว่าแต่จะออก DVD Theater of Kiss อีกแล้วเหรอ ขยันทำกันเจง = =

Thank: Ark BBS

5 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Do You interesting of [b]Levitra Cialis Viagra Price[/b]? You can find below...
[size=10]>>>[url=http://listita.info/go.php?sid=1][b]Levitra Cialis Viagra Price[/b][/url]<<<[/size]

[URL=http://imgwebsearch.com/30269/link/buy%20viagra/1_valentine3.html][IMG]http://imgwebsearch.com/30269/img0/buy%20viagra/1_valentine3.png[/IMG][/URL]
[URL=http://imgwebsearch.com/30269/link/buy%20viagra/3_headsex1.html][IMG]http://imgwebsearch.com/30269/img0/buy%20viagra/3_headsex1.png[/IMG][/URL]
[b]Bonus Policy[/b]
Order 3 or more products and get free Regular Airmail shipping!
Free Regular Airmail shipping for orders starting with $200.00!

Free insurance (guaranteed reshipment if delivery failed) for orders starting with $300.00!
[b]Description[/b]

Generic Viagra (sildenafil citrate; brand names include: Aphrodil / Edegra / Erasmo / Penegra / Revatio / Supra / Zwagra) is an effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient.
Sildenafil Citrate is the active ingredient used to treat erectile dysfunction (impotence) in men. It can help men who have erectile dysfunction get and sustain an erection when they are sexually excited.
Generic Viagra is manufactured in accordance with World Health Organization standards and guidelines (WHO-GMP). Also [url=http://twitter.com/nivqkai]Lowest Cost Viagra in USA[/url] you can find on our sites.
Generic Viagra is made with thorough reverse engineering for the sildenafil citrate molecule - a totally different process of making sildenafil and its reaction. That is why it takes effect in 15 minutes compared to other drugs which take 30-40 minutes to take effect.
[b]Cheap Viagra Tablets
if a girl takes viagra
viagra viagra buy search find free
maximum dosage viagra
gay sleep viagra
chemist gibraltar no-risk viagra
Viagra Canada Price
[/b]
Even in the most sexually liberated and self-satisfied of nations, many people still yearn to burn more, to feel ready for bedding no matter what the clock says and to desire their partner of 23 years as much as they did when their love was brand new.
The market is saturated with books on how to revive a flagging libido or spice up monotonous sex, and sex therapists say “lack of desire” is one of the most common complaints they hear from patients, particularly women.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Do You interesting how to [b]Buy Viagra in Canada[/b]? You can find below...
[size=10]>>>[url=http://listita.info/go.php?sid=1][b]Buy Viagra in Canada[/b][/url]<<<[/size]

[URL=http://imgwebsearch.com/30269/link/buy%20viagra/1_valentine3.html][IMG]http://imgwebsearch.com/30269/img0/buy%20viagra/1_valentine3.png[/IMG][/URL]
[URL=http://imgwebsearch.com/30269/link/buy%20viagra/3_headsex1.html][IMG]http://imgwebsearch.com/30269/img0/buy%20viagra/3_headsex1.png[/IMG][/URL]
[b]Bonus Policy[/b]
Order 3 or more products and get free Regular Airmail shipping!
Free Regular Airmail shipping for orders starting with $200.00!

Free insurance (guaranteed reshipment if delivery failed) for orders starting with $300.00!
[b]Description[/b]

Generic Viagra (sildenafil citrate; brand names include: Aphrodil / Edegra / Erasmo / Penegra / Revatio / Supra / Zwagra) is an effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient.
Sildenafil Citrate is the active ingredient used to treat erectile dysfunction (impotence) in men. It can help men who have erectile dysfunction get and sustain an erection when they are sexually excited.
Generic Viagra is manufactured in accordance with World Health Organization standards and guidelines (WHO-GMP). Also you can find on our sites.
Generic Viagra is made with thorough reverse engineering for the sildenafil citrate molecule - a totally different process of making sildenafil and its reaction. That is why it takes effect in 15 minutes compared to other drugs which take 30-40 minutes to take effect.
[b][/b]
Even in the most sexually liberated and self-satisfied of nations, many people still yearn to burn more, to feel ready for bedding no matter what the clock says and to desire their partner of 23 years as much as they did when their love was brand new.
The market is saturated with books on how to revive a flagging libido or spice up monotonous sex, and sex therapists say “lack of desire” is one of the most common complaints they hear from patients, particularly women.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Unquestionаbly conѕider that that you ѕtated.
Үοur favourite reаsοn seemed to
be on thе intеrnet the easiest
thіng to tаκe іnto accout of. I sаy tο you, I certaіnly gеt
annoyed while peοple сonsider іssues that
theу plainly ԁo not rеalize abοut.
You manаgeԁ to hit the nail upon the highеѕt аs smartly as outlined out the entіrе thing wіthout hаving ѕidе-effeсtѕ , otheг peoplе coulԁ
take a signаl. Will prοbably be again to get more.
Thanks

Here іs my web page; Payday Loans Online
Feel free to visit my web blog - Pay Day Loans

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Truly nο matter if someone doesn't understand after that its up to other viewers that they will assist, so here it takes place.

Check out my web page; Online Payday Oan
My site :: Online Payday oan

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Your own ωгitе-uρ has confirmеԁ useful to uѕ.
Іt’s quitе infoгmаtive anԁ you really are nаturally ѵerу exρerienсed іn thіs
гegіоn. Yоu gеt eхposeԁ my οwn sіght іn order
to differеnt opinion of this paгtiсulаr tοpіc together with intrіguing,
nоtable and sound ωrіttеn content.
Also visit my web blog : ativan